Dla pracownika

  Powrót

Przed wykonaniem badania profilaktycznego przez pracownika pracodawca wystawia pisemne skierowanie zawierające stanowisko pracy pracownika oraz czynniki szkodliwe i uciążliwe.

 

Czy badania lekarskie do pracy są obowiązkowe?

Pracownik ma obowiązek poddania się badaniom profilaktycznym zgodnie z kodeksem pracy. Jeżeli pacjent nie podda się badaniom lekarskim pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia.

 

Miałam 2 miesiące zwolnienia lekarskiego co muszę wiedzieć przed powrotem do pracy?

Jeżeli pracownik był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni ma obowiązek stawić się na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy. Potrzebna jest następująca dokumentacja:

  1. Należy okazać lekarzowi skierowanie na badanie kontrolne od pracodawcy.
  2. Dokumentację lekarską z przebiegu leczenia od lekarza, który wystawił czasową niezdolność do pracy.

 

Kto wystawia orzeczenie o zdolności do pracy? 

Lekarz medycyny pracy orzeka o zdolności do pracy na danym stanowisku zgodnie ze skierowaniem wystawionym przez pracodawcę.

 

Kto jest moim lekarzem medycyny pracy?

Pacjent chcący poddać się badaniom profilaktycznym pyta pracodawcę z jaką poradnią medycyny pracy ma podpisaną umowę.

Wszelkie prawa zastrzeżone. 2024
Projekt i wykonanie asmedia.pl