Dla pracodawcy

  Powrót

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Jaki rodzaj badania profilaktycznego należy zaznaczyć na skierowaniu do lekarza medycyny pracy?

Badanie wstępne dla kandydatów nowo zatrudnianych.

Badanie okresowe dla pracowników już zatrudnionych (badanie cykliczne, wykonać to badanie należy przed upływem terminu ważności obecnego orzeczenia). Zgodnie z przepisami pracodawca powinien wystawić skierowanie na to badanie 30 dni przed upływem terminu ważności obecnego orzeczenia.

Badanie kontrolne, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Jak nawiązać współpracę z poradnią medycyny pracy?

Pracodawca wybiera poradnię medycyny pracy i podpisuje z nią umowę na objęcie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami .( wzór umowy w zakładce pliki do pobrania). Każdy pracodawca jest zobowiązany zawrzeć umowę z poradnią medycyny pracy zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy.

 

Jak prawidłowo wypełnić skierowanie do lekarza medycyny pracy:

Skierowanie należy pobrać (zakładka pliki do pobrania)następnie wydrukować i wypełnić:

  • dane pracownika z godnie z rubrykami
  • Opisać: rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania
  • zaznaczyć rodzaj badania profilaktycznego,
  • Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach
  • należy wpisać nazwę czynnika/czynników i wielkość/wielkości narażenia

 

 

Najnowsze skierowanie na badania profilaktyczne:

Jakie jest obowiązujące skierowanie na badania profilaktyczne?

Obecnie od dnia 01.04.2015 obowiązuje wzór skierowania na badania profilaktyczne dostępne w zakładce pliki do pobrania.

 

Wniosek o objęcie opieką profilaktyczną( np. rolnicy, pracownicy kontraktowi)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 2024
Projekt i wykonanie asmedia.pl